Harry Klompé

Tekst en foto: Frank Obertop
Artikel uit Turning Wheel 1993-6

Op de ledencontactdag op 11 december a.s. zal de theaterorganist Harry Klompé op uitnodiging van de Werkgroep Muziek een aantal facetten van de lichte orgelmuziek demonstreren. Klompé, Hammondorganist van het eerste uur, heeft vanaf de jaren zestig
vooral naam gemaakt als organist van het Amsterdamse City-theater en als initiator van en motor achter de hoofdstedelijke City Orgel Sociëteit. Op 11 december keert hij voor de Hammond Toonwielorgel Vereniging terug naar 'zijn' orgel van weleer, het Hammondorgel, waarbij de C-3 en de H-112 door hem zullen worden bespeeld. Harry Klompé: een leven in muziek.

Harry Klompé (1925) heeft behalve als uitvoerend musicus ook vele jaren als orgeldocent gewerkt, en dat merk je direct aan de wijze waarop hij, met liefde, vertelt over zijn instrument, het orgel, èn de muziek. Hoewel de 'actieve' periode inmiddels is afgesloten, heeft hij nog steeds een aantal leerlingen aan wie de kneepjes van het theaterorgelspel worden bijgebracht.

Harry Klompé is geboren in Kampen, alwaar hij op 7-jarige leeftijd reeds achter de speeltafel van het harmonium kroop. De eerste lessen ontving hij van zijn vader, maar al spoedig volgde muzikale scholing bij de muziekschool en het Stedelijk Orkest en op 14-jarige leeftijd was hij reeds organist van de Kampense Bovenkerk, dat beroemd is om zijn prachtige orgel.   
Na de oorlog volgde de officiële afronding van de muzikale studie door het met succes afleggen van het staatsexamen. Daarna begon Klompé als docent voor vleugel en harmonium, maar begeleidde daarnaast als pianist het "A tot Z-cabaret" met o.a. Ab Hofstee.

In 1952 volgde de aanschaf van een 'echt' Hammondorgel, een noviteit in die dagen: een M-2, waarmee Klompé als freelancer uiteindelijk vele artiesten in binnen- en buitenland muzikaal heeft ondersteund. Klompé heeft als entertainer gedurende vele jaren met het Hammondorgel opgetreden. In 1954 heeft hij in de Londense Royal Albert Hall de Community Singers begeleid op de Hammond M-2, die voor die gelegenheid was uitgerust met een twaalftal speakerboxen.
Behalve als entertainer ontwikkelde Harry Klompé zich meer en meer als theaterorganist. Tijdens een negen maanden durend verblijf in Engeland werden twee concerten door Harry Klompé op het BBC-orgel uitgezonden. Maar niet alleen op de buitenlandse theaterorgels was hij actief. Het AVRO-radioconcertorgel, niet onbekend bij de leden van de vereniging, werd eveneens door Klompé bespeeld.
In 1964 volgde de benoeming tot organist van het City-theater, waarmee in feite Cor Steijn als vaste bespeler van het City-orgel werd opgevolgd. De City-periode heeft geduurd tot 1970, het jaar waarin Klompé mede-oprichter werd van de Nederlandse Orgel Federatie (!), met als doel het conserveren van het nog schaarse aantal theaterorgels in Nederland.
(foto: Frank Obertop)
Harry Klompé heeft landelijke bekendheid verworven als promotor van het destijds nieuwe verschijnsel 'electronisch orgel'.
In de tijd dat heel Nederland in de ban raakte van de betaalbare huisorgels, zoals Ri-ha, Eminent, Solina, Viscount enz. heeft Klompé het initiatief genomen tot de oprichting van de City Orgel Sociëteit, waarin leerlingen in kleine groepen tegelijk 'klassikaal' orgelles kregen, ondersteund door video-instructie. Dat was in 1968. Het systeem was gebaseerd op het bij de invoering van de Mammoetwet in onderwijskringen zo populaire 'talenpracticum' waar leerlingen via een hoofdtelefoon naar de eigen uitspraak luisterden en waar de docent ongemerkt 'inbrak', meeluisterde en zonodig corrigeerde en aanwijzingen gaf.

Vanzelfsprekend leende een instrument als het electronische orgel zich uitstekend voor een vergelijkbare aanpak. Samen met een aantal van zijn leerlingen van de City Orgel Sociëteit is Harry Klompé enkele malen voor een uitvoering met de klas op televisie geweest. De City Orgel Sociëteit heeft bestaan tot 1988, toen bleek dat het pleit definitief was beslecht in het voordeel van de nieuwe 'keyboards', met hun lichte gewicht en veelheid aan effecten en speelmogelijkheden.

Harry Klompé is een entertainer, een theaterorganist, die op 11 december terugkeert naar zijn liefde van weleer, het toonwielorgel. Het optreden zal in het teken staan van een "muzikaal treffen" waarin een aantal facetten van de lichte muziek zal worden gedemonstreerd. Aan de hand van de verschillende stijlen zal het theaterorgelwerk nader worden belicht, waarbij uiteraard voldoende gelegenheid wordt geboden tot het stellen van vragen.