Clubblad Turning Wheel

De Hammond Orgelclub Nederland geeft vier keer per jaar het verenigingsblad Turning Wheel uit, met daarin artikelen over organisten, orgel types, techniek, muziek, cd-besprekingen, allerlei persoonlijke verhalen en uiteraard veel over de Hammond geschiedenis etc. Het blad is gratis voor leden en wordt thuis gestuurd. Turning Wheel verschijnt steeds ongeveer twee weken voor iedere clubdag.

Onze website is één van de grootste websites over het Hammond orgel. Veel is toegankelijk voor iedereen, een deel, zoals technische informatie, is alleen toegankelijk zijn voor leden. Weer een goede reden om lid te worden, naast de clubdagen en het abonnement op Turning Wheel.

Overname van bijdragen in Turning Wheel is zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n) niet toegestaan. U kunt zich met de redactie in verbinding stellen.

Redactie Turning Wheel

Patrick Holleeder (hoofd/eindredacteur):
Wym van Noort:
Frank Boerrigter:
Guus Essers:
Dirk Blom:

Verzending en nabestellingen

Vragen over de verzending en bestellen van oude nummer kan per email op: 
Prijs losse nummers: € 5,00 incl. porto in Europa

Kopij en bijdragen

Bij voorkeur in Microsoft Word zenden naar de redactie: 

ISSN 1381-4079

Particuliere advertenties

Advertentieteksten zenden per e-mail aan (afbeeldingen dienen als losse bestanden te worden meegestuurd als bijlage). De advertenties worden automatisch ook geplaatst op onze website, zodat hiermee niet alleen onze leden worden bereikt, maar ook een groot publiek van Hammondliefhebbers. De advertentie op de website blijft tenminste staan totdat het volgende nummer van Turning Wheel verschijnt en maximaal circa een jaar.

Het is aan te bevelen om foto's van het gebodene mee te sturen. Een foto van het typeplaatje doet het ook altijd goed. De foto's worden niet in ons blad geplaatst, maar wel op de website. Afbeeldingen dienen als losse bestanden te worden meegestuurd als bijlage. Dit lukt niet altijd met alle email programma's. Met name met een Apple gaat het vaak niet. U kunt dan de bestanden uploaden via deze link (vergeet niet uw naam in te vullen op de upload-pagina).

Voor leden is adverteren gratis en voor niet-leden kost adverteren  € 15,- per advertentie. Het verschuldigde bedrag dient gelijktijdig met het insturen van de advertentie overgemaakt te worden op rekening NL05RABO0113631391 ten name van Hammond Toonwielorgelvereniging Nederland, onder vermelding van 'Advertentie TW'.