Zie voor informatie over Aart van de Beek onder:
ARTIKELEN en INFO > ANEKDOTES Aart van de Beek

Hier vindt u info ter zake van zijn carriere in de muziek industrie en interessante historische gegevens over Hammond en onze muziek industrie als geheel.

Deze anekdotes worden van tijd tot tijd aangevuld met nieuw materiaal, vanuit zijn werkzame periode bij Hammond en haar dealernetwerk en vanuit archieven die door de jaren heen zorgvuldig bewaard zijn.

Ondertussen (maart 2013) worden al deze archieven in samenwerking met Jan Herbert gescand, zodat veel van deze info ter beschikking van onze leden en geinteresseerden komt.
Daar is het tenslotte ook voor bedoeld.

Een ieder die nog historisch materiaal heeft wordt uiteraard van harte uitgenodigd om e.e.a ter beschikking te stellen, zodat deze informatie al of niet met bronvermelding beschikbaar komt en behouden blijft.