VERSLAG LEDENCONTACTDAG ZATERDAG 4 FEBRUARI 2023

Tekst: Frank Boerrigter. Foto’s: Harry Duismann, Hans Bakker en Simon Boontjes

VEENENDAAL - De eerste ledendag van 2023 vond plaats op 4 februari jl..

Algemene Ledenvergadering

Zoals gebruikelijk ging die eerste bijeenkomst van het jaar gepaard met de algemene ledenvergadering.
De verschillende stukken en verslagen en het werk van de kascommissie passeerden de revue voor het 50-koppig publiek.
Uniek voor deze dag: het aftreden van Frank Obertop als voorzitter van de groep.
U kunt hier vinden wie nu de bestuursleden zijn.

Leden voor leden, liefhebbers-spelen-voor-liefhebbers

Een onderdeel van de dag dat na een aantal malen opgenomen te zijn geweest, niet meer weg te denken valt. Ook deze editie zorgde voor een rijke melange aan klanken en stijlen. De aanwezigen konden genieten van optredens van Tom Slokker, John ter Haar, Peter Smol, Hans Bakker, Peter Schipper en Daan van Oostenbrugge.

 
 

Peter Weissink lijkt inmiddels vaste gast op de drums. En ook liet zanger Wil Maassen weer van zich horen.

Presentatie in de pauze

De pauze werd omkleed met een presentatie van de Hammond G100 door Rien Boendermaker, ons medelid dat een ongelooflijk grote   hoeveelheid   documentatie op  het  gebied  van  Hammond  in zijn bezit heeft.

Een klassiek programma

De  club  stelt  zich  tot  doel  om tijdens de ledencontactdagen het Hammondorgel zo breed mogelijk te representeren. Vandaag heeft Rein de Jong de zaal, inmiddels tot zestig personen gevuld, in een luchtige sfeer getrakteerd op klassieke orgelwerken. Over de componisten, de werken en de registraties werden steeds voorafgaand, of  soms zelfs tijdens de uitvoeringen, verhelderende wetenswaardigheden verteld. Bijvoorbeeld: Rein koos ervoor om geen Bach te spelen, maar wél een orgelbewerking dóór Bach van  een compositie van tijdgenoot en idool Vivaldi.

Tot slot

Voor de laatste keer klonk aan het eind van de dag het slotwoord van aftredend voorzitter Frank Obertop.

Verschillende mensen werden hartelijk bedankt, een prachtig, rijk en muzikaal hoofdstuk werd afgesloten. De bladzijde wordt omgeslagen.
Het nieuwe hoofdstuk van de Hammondclub begint met aan het roer Daan van Oostenbrugge.◄