De microdynamica van muzikale innovatie.

De Geschiedenis en Toekomst van het Hammond Orgel

Doctoraatsonderzoek van Carlo de Wijs (2022)

De microdynamica van muzikale innovatie beschrijft de geschiedenis van het Hammondorgel in de context van de belangrijkste vernieuwers van het instrument, evenals de technische, muzikale en maatschappelijke ontwikkelingen die tegelijkertijd plaatsvonden. Het richt zich op de buitengewone samensmelting van instrument, geluid en technologie die aanleiding heeft gegeven tot de overkoepelende onderzoeksvraag: Hoe kwam innovatie met betrekking tot het Hammond orgel tot stand, en welke rol speelden individuele, sociale, technologische, economische, en andere actoren in dit proces?

Het onderzoek bestaat uit een historisch deel en een hedendaags deel.

De historische analyse probeert niet alleen de culturele en technologische geschiedenis van het Hammondorgel te reconstrueren, maar ook de rol te onderzoeken van de vele musici die deze trajecten hebben beïnvloed.

Het hedendaagse deel bestaat uit een reflectie op zijn eigen professionele reis door middel van een auto-ethnografie; een serie laboratoriumsessies met musici, pedagogen en de industrie; en een visie op de toekomst.

Deze dissertatie maakt gebruik van empirisch onderzoek om niet alleen de ontwikkeling van het Hammondorgel te belichten, maar ook de microdynamiek van innovatie in zijn geheel. Met behulp van Latour's Actor-Netwerk Theorie (ANT), Rogers' innovatietheorie, en een auto-ethnografie, illustreert deze dissertatie de ontwikkelingen in de wereld rond het Hammondorgel.

Download hier de dissertatie in het Nederlands.

Bron: carlodewijs.com/research